Nawet Szturmowiec Imperium może czuć coś do dziecka.

Nawet Szturmowiec Imperium może czuć coś do dziecka.