10 podpowiedzi dla świeżego Taty

4 min.   3 Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received