Czy istnieje szczepionka na kleszcze dla ludzi?

Psy i krowy są lepiej zabezpieczone.
2 min.   0 Connection timed out after 10001 milliseconds