Czym grozi picie alkoholu w ciąży?

4 min.   5   0   Drukuj   Prześlij

Alko2

 

Pełnoobjawowy Zespół stanowi zaledwie 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych związanych z ekspozycją płodu na działanie etanolu, noszących nazwę Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD), spotykany również pod nazwą Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu. Możemy wyróżnić dodatkowe kategorie:

 • Alkoholowy Efekt Płodowy (FAE, ang. Fetal Alcohol Effect), odmiana FAS-u bez charakterystycznych fizycznych cech tego zespołu.
 • Częściowy Zespół Alkoholowy Płodu (PFAS, ang. Partial Fetal Alcohol Syndrome), odnoszący się do niektórych spośród fizycznych objawów FAS-u, mających związek z problemami z nauką i zachowaniem, wskazujących na uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN).
 • Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy (ARBD, ang. Alcohol Related Birth Defects), określający fizyczne anomalie wynikające z potwierdzonej prenatalnej ekspozycji na alkohol m.in. uszkodzenia serca, budowy szkieletu, dużej motoryki, zaburzenia widzenia i słyszenia.
 • Poalkoholowe Zaburzenia Układu Nerwowego (ARND, ang. Alcohol Related Neurodevelopment Disorders), opisuje zaburzenia neurologiczne związane z potwierdzonym działaniem alkoholu w okresie prenatalnym, uszkodzenia OUN.

Jak dokładnie alkohol uszkadza płód? Wiele zależy od tego, w którym tygodniu ciąży jest spożywany. Ponieważ udowodniono, że przechodzi przez łożysko bez żadnego problemu, jego stężenie we krwi płodu jest identyczne jak w krwiobiegu matki po około 40 minutach od wypicia.

 1. trymestr ciąży. Spożycie alkoholu tuż po zapłodnieniu może spowodować obumarcie zarodka. Gdy miną dwa-trzy tygodnie, alkohol uszkadza mózg, rozwój i migrację komórek (które mogą trafić nie w to miejsce, gdzie są potrzebne!). Wtedy właśnie dochodzi do deformacji twarzy, uszkodzenia organów wewnętrznych – serca, wątroby. Kobieta może nawet poronić. Jak podaje Wikipedia, okres największej wrażliwości na uszkodzenia rozwoju serca ok. 3,5 – 6,5 tygodnia, ramion ok. 4-6 tyg., oczu ok. 4-8 tyg., nosa ok. 4-7 tyg., zębów ok. 7-8 tyg., podniebienia twarde i zew. narządy płciowe ok. 7-12 tyg., uszu ok. 5-12 tyg., Ośrodkowego Układu Nerwowego ok. 3-16 tyg.
 2. trymestr ciąży. Alkohol może spowodować poronienie, osłabia rozwój mózgu, uszkadza komórki mięśni, skóry, kości, gruczołów.
 3. trymestr ciąży. Alkohol zmniejsza wagę, może wywołać przedwczesny poród, zmniejsza zdolności poznawcze, koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo-skutkowe.

Zaburzeniu ulegają także pierwotne odruchy, które odgrywają ważną rolę w rozwoju zachowań dziecka. To między innymi odruch Moro, STOS (prostowanie pleców), ATOS (wyginanie ciała), toniczny błędnikowy oraz Palmara (ten od zaciskania dłoni w reakcji na dotyk).

Równie istotne są zaburzenia przywiązania, związane m. in. z lękiem – lub jego brakiem – wobec osób obcych, potencjalnie groźnych. Dziecko może być:

 • nieprzywiązane – wszystkie osoby w otoczeniu dziecka są traktowane w jednakowy sposób. Nie reaguje ono emocjonalnie na rozłąkę z opiekunem, nawet w sytuacji zagrożenia.
 • nieróżnicujące – dziecko potrafi odejść od opiekuna i do niego nie wrócić (brak „bezpiecznej bazy”), szukać pocieszenia u nieznanych osób, prowokować niebezpieczne sytuacje.
 • zahamowane – dziecko unika kontaktów z innymi osobami niż opiekun. Jest niechętne do zbliżania się i dotyku w nieznanych sobie sytuacjach. Ma ograniczona możliwość wyrażania emocji.
 • agresywne – preferowany jest jeden z rodziców, bliskie kontakty przerywane są wybuchami złości w większym i częstszym nasileniu niż u rówieśników, przejawia lęk.
 • może przejawiać odwrócone role – dziecko jest nadmiernie wymagające, troskliwe lub kontrolujące w stosunku do opiekuna. Przejawia nadmierne zainteresowanie psychicznym samopoczuciem rodzica.

Z chorobą da się funkcjonować, ale wymaga to trafnej diagnozy. Amerykanie szacują, że koszt, związany ze specjalnymi wymogami edukacyjnymi i medycznymi, ponoszony na jedno dziecko przez rok, wynosi 80,000 dolarów USA.

A jak wygląda picie ciężarnych kobiet w Polsce? O tym na nastepnej stronie.

Dołącz do nas na Facebooku

Michał Nazarewicz

Przede wszystkim ojciec. Dziennikarz telewizyjny (m.in. "Teleexpress", "Panorama"), prasowy (m.in. "Profit", "Focus", "Wiedza i Życie") i radiowy. Wielki fan technologii, gier wideo, zdrowego rozsądku, ekonomii i zaangażowanego ojcostwa. Prowadzi warsztaty dla rodziców podczas konferencji i dla ojców w ramach szkół rodzenia. Dzięki temu, oraz własnemu doświadczeniu, zna zmartwienia - i sposoby na nie - młodych rodziców.

Komentarzy: 5

 1. Pingback: Czy mogę pić mleko z piersi, czyli czego szukają przyszli ojcowie...? | tatapad - tatapad

 2. Pingback: Alkohol i papierosy w ciąży - konsekwencje

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*